Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 1000208245
DokumentID: 22/61584 - Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Omsorgsboligene ved Travalleen
ArkivsakID: 22/5362 - Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan - omsorgsboliger ved Travallen
Journaldato: 23.06.2022
Brevdato: 23.06.2022
Dokumentansvarlig: Ingunn Servold
Journalpostkategori: Offentlig Høring

Sendt til

Ingunn Servold
ACOS Innsyn levert av ACOS AS