Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 1000029689
ArkivsakID: 22/4962
Tittel: Høring - Offentlig ettersyn av Detaljreguleringsplan for Smestuløkka
Saksbehandler: Ståle Fosli
Sakstype: Offentlig høring

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS