Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 1000027809
ArkivsakID: 22/3083
Tittel: Høring - Detaljreguleringssak for B6.4 og B4.2 - Jessheim sørøst
Saksbehandler: Atle Sander
Sakstype: Offentlig høring
Høringsstatus: Offentlig Høring - frist utgått

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS