Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.

Utgående dokument

Utgående dokument 2021002243
DokumentID: 22/1030 - Universitets- og høgskolerådets høringsnotat om Statsbudsjett 2023 Prop. 1 S (2022-2023)
Høring i komiteen
ArkivsakID: 21/61 - Statsbudsjett 2023
Journaldato: 19.10.2022
Brevdato: 19.10.2022
Dokumentansvarlig: Erlend Jordal

Sendt til

Utdannings- og forskningskomiteen, Stortinget
ACOS Innsyn levert av ACOS AS