Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.

Arkivsak

Arkivsak 2021000005
ArkivsakID: 21/5
Dato: 04.01.2021
Tittel: Møter i UHR-Kunst, design og arkitektur 2021
UHR-KDA 2021
Saksbehandler: Rachel Glasser
Status: Saken er reservert

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS