Her får du mer informasjon om møtet i Valgstyret den 13.09.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Valgstyret den 13.09.2021

Valgstyret
13.09.2021   20:00 - 23:00
Utvalg:Valgstyret
Dato:13.09.2021   20:00 - 23:00
Møtested:Formannskapssalen
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Møteinnkalling - Valgstyret - 13.09.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Møteprotokoll - Valgstyret - 13.09.2021 (Hoveddokument) ()

Saksliste

 • Opptelling, kontroll og godkjenning av resultatet i forbindelse med stortingsvalget 2021 Hoveddokument 554KB
  Brevdato: 06.09.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Stab og støtte
  Saksbehandler: Knut Viset

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  Valgstyret godkjenner den gjennomførte opptellingen etter stortingsvalget 13.09.2021 og foreløpig valgresultat. Valgstyret møter onsdag 15.09.2021 kl 0900 for den endelige godkjenningen og underskrivingen av valgstyrets møtebok fra det elektroniske valgdatasystemet  Behandling

  Kontorsjef Knut Viset redegjorde innledningsvis nærmere for saken.

  Deretter fikk valgstyret seg forelagt følgende resultater i forhold til de aktuelle opptellingene:

  • Presentasjonen av resultatet av foreløpig opptellingen av forhåndsstemmene, samt behandling av tvilsomme forhåndsstemmer. Videre ble det redegjort for avvik mellom registrerte/godkjente stemmegivninger og opptelte stemmesedler. Det fremkom ingen merknader fra valgstyrets medlemmer.

  • Det ble fremlagt 7 tvilsomme forhåndsstemmer. Valgstyret vedtok å forkaste alle 7 stemmesedlene med følgende forkastelsesgrunn iht valglovens § 10-3:

  * 2 stemmesedler manlget offentlig stempel, jfr. § 10-3, pkt1. bokstav a)

  * 5 stemmesedler manglet avngivelse av hvilket parti velgerne har stemt på, jfr, § 10-3, pkt.1, bokstav c)

  • Presentasjon/godkjenning av den foreløpige opptellingen av valgtingsstemmer. Det foreligger ingen tvilsomme stemmer til behandling. Derimot ble det redegjort for 4 forkastede stemmegivninger relatert til velgere som ikke var manntallsført i Søndre Land, jfr. valglovens § 10-2, nr. 1, bokastav a). Videre ble det redegjort for avvik mellom registrerte/godkjente stemmegivninger og opptalte stemmesedler. Det fremkom ingen merknader til redegjørelsen.

  • Presentasjon/godkjenning av den endelige opptellingen forhåndsstemmer. Det ble redegjort for avvik mellom foreløpig og endelig opptelling, samt gjenstående avvik mellom registrerte/godkjente stemmegivninger og opptalte stemmesedler. Det fremkom ingen mernader.

  • Presentasjon/godkjenning av den endelige opptellingen valgtingsstemmer.

  Etter at opptellingen var gjennomgått, ble innstillingen enstemmig vedtatt.

 • Referatsaker til valgstyremøte 13.09.2021 Hoveddokument 397KB
  Brevdato: 06.09.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Stab og støtte
  Saksbehandler: Knut Viset

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  Valgstyret tar referatsaken til etterretning.  Behandling

  Det ble opplyst at Mona Tønnesland Tholin var feilaktig oppført som fremmøtt i valgstyremøte 01.09.2021.

  Forøvrig fremkom det ingen merknader og innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Anne HagenborgArbeiderpartietOrdførera-hagenb@online.no
Mona Tønnesland TholinSenterpartietVaraordførermona.tholin@online.no
Kjell Erik StabekkArbeiderpartietMedlemkjell.erik.stabekk@gmail.com
Jon OddenArbeiderpartietMedlemjon.odden1@gmail.com
Rune SeljHøyreMedlemruneselj@online.no
Helge RøyneSosialistisk VenstrepartiMedlemhelroy.slk@gmail.com
Erik BjørnsveenSøndre Land BygdelisteMedlemerik.bjornsveen@sondre-land.kommune.no
Arne SkogsbakkenArne.Skogsbakken@sondre-land.kommune.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS