Her får du mer informasjon om møtet i Kommunestyret den 29.03.2022, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 29.03.2022

Kommunestyret
29.03.2022 16:15 - 18:00
Utvalg:Kommunestyret
Dato:29.03.2022 16:15 - 18:00
Møtested:
Status:Møteprotokollen er ferdig
Sakskart:Møteinnkalling - Ekstraordinært kommunestyremøte - 29.03.2022 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Ekstraordinært kommunestyremøte - 29.03.2022 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Tilleggsanmodning om å ta i mot flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina Hoveddokument 85KB
  Brevdato: 23.03.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Stab- og personalsjef
  Saksbehandler: Helene Solvang

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1: Skjervøy kommune følger IMDi anmodning og bosetter totalt 60 flyktninger i 2022. Dette inkluderer de 10 flyktningene som det allerede er gjort vedtak på for 2022.

  2. Kommunedirektøren får fullmakter til å ta nødvendige grep knyttet til bosetningen. Dette omfatter økonomi og sørge for tilstrekkelig bemanning til å håndtere bosettingen.

  3. Vedtatte nedskjæringer i barnehage, Voksenopplæringen og Flyktningetjenesten i Budsjett og økonomiplan for 2022-2025, utsettes til tidligst 01.08.2023.

  4. Ledige boenheter utenfor tettstedet kan være et viktig bidrag til å få bosatt flyktninger fra Ukraina. Her må man være løsningsorientert ang. de utfordringene innstillinga beskriver.  Behandling

  Ordføreren innleder.

  Personalsjef Helene Solvang orienterer.

  Ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) fremmer et endringsforslag.

  Representant Rolf Egil Larsen (SP) mener kommunedirektørens innstilling er tafatt og for lite løsningsorientert. Representanten taler for å bruke fasilitetene på Arnøya, ved Arnøyhamn skole og Årvikssand skole, til bosetting for familier og skolegang for barna. Representanten ønsker personlig å tilrette fasilitetene ved Arnøyhamn skole.

  Representant Victoria F. Mathiassen (AP) stiller spørsmål ved begrunnelsen til at kommunen skal ta i mot 10 personer mindre en IMDI anmoder.

  Kommunedirektør Cissel Samuelsen forteller at det er kommunens bemmaning i flyktningetjenesten og ved skolene som gjør at innstillingen omhandler 50 flyktninger.

  Ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) mener kommunedirektøren har strukket seg langt når det er et ønske om å ta i mot 50 personer. Ordføreren mener at kommunen heller kan vurdere å ta i mot flere flyktninger på et senere tidspunkt, enn å ta i mot flere enn 50 personer nå.

  Representant Roald Sebergsen (H) mener kommunen bør ta i mot 60 flyktninger. Representanten mener det finnes økonomisk dekning for å ta i mot flere flyktninger enn 50. Representanten nevner flere måter dette kan dekkes økonomisk, f.eks. kan Skjervøyværinger dekke utgiftene ved å betale 1% av hver 100 000 av sin bruttolønn, eller det kan dekkes gjennom kommunens fond.

  Representant Vidar Langeland (FrP) stiller spørsmål ved hvor mange boliger kommunen har tilgjengelig for mottak av flyktninger.

  Personalsjef Helene Solvang forteller at det er flere boliger tilgjengelig.

  Representant Victoria F. Mathiassen (AP) fremmer et forslag.

  Representant Kari-Ann Olaisen (KrF) stiller spørsmål ved hvordan man kan engasjere frivilligheten i kommunen til ulike formål som kan bidra for flyktningene.

  Personalsjef Helene Solvang ønsker å bruke Vågen barnehage som et samlingslokale for flyktninger og frivilliger.

  Leder for flyktingetjenesten Unni With forteller at det minste problemet i kommunen er frivilligheten. Utfordringen er ressursene flyktningene krever av kommunen. Det er ikke sikkert alle flyktningene kommer fra Ukraina. Flyktningene som allerede bor i kommunen har behov for oppfølging. Det er krav til lærere og ansatte som skal jobbe med flyktinger.

  Ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) ber kommunestyret ta en pause til gruppemøter.

  Kommunestyret tar en pause fra kl.17.15 - 17.24

  Representant Roald Sebergsen (H) stiller spørsmål ved uttalelsen fra Unni With om at ikke alle flyktningene kommer fra Ukraina.

  Kommunedirektør Cissel Samuelsen forteller at kommunestyret vedtok i desember 2021 at kommunen skulle ta i mot 10 flyktninger i 2022, disse personene kommer kanskje ikke fra Ukraina. I dette møtet diskuteres utelukkende mottak av flyktninger fra Ukraina, i tillegg til de 10 flyktningene i vedtaket fra før jul.

  Representant Line Ivara Nilsen Eliassen (FSVR) støtter forslaget til Victoria F. Mathiassen (AP) om å ta imot 60 flyktninger.

  Representant Trygve Paulsen (KrF) forteller at KRF støtter Victoria F. Mathiassen (AP) om å ta imot 60 flyktninger.

  Representant Rolf Egil Larsen (SP) forteller at SP støtter Victoria F. Mathiassen (AP) om å ta imot 60 flyktninger.

  Ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) trekker sitt endringsforslag, og fremmer et nytt forslag til punkt 4.

  Votering:

  Forslag fra representant Mathiassen (AP) til nytt punkt 1 enstemmig vedtatt.

  Kommunedirektørens forslag til punkt 2 og 3 er enstemmig vedtatt.

  Forslag fra representant Larsen (SP) til punkt 4 enstemmig vedtatt.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstype
Victoria Figenschou MathiassenArbeiderpartietMedlem
Øystein SkallebøArbeiderpartietMedlem
Line Ivara Nilsen EliassenFelleslista Sosialistisk Venstreparti og RødtMedlem
Vidar LangelandFremskrittspartietMedlem
Kim André MichalsenFremskrittspartietMedlem
Roald SebergsenHøyreMedlem
Ørjan AlbrigtsenKristelig FolkepartiMedlem
Kirsti LembrichtKristelig FolkepartiMedlem
Peder André AmundsenKristelig FolkepartiMedlem
Kari-Ann OlaisenKristelig FolkepartiMedlem
Trygve PaulsenKristelig FolkepartiMedlem
Hanne Merete JakobsenKristelig FolkepartiMedlem
Kurt MichalsenSenterpartietMedlem
Vidar Brox-AntonsenSenterpartietMedlem
Torgeir JohnsenSenterpartietMedlem
Lene HoelFelleslista Sosialistisk Venstreparti og RødtVaramedlem
Thor Helge NygaardSenterpartietVaramedlem
Rolf Egil LarsenSenterpartietVaramedlem
Pål Schreiner Mathiesen (Ikke møtt) Felleslista Sosialistisk Venstreparti og RødtMedlem
Arne Nilssen (Ikke møtt) FremskrittspartietMedlem
Hanne Nygaard Høgstad (Ikke møtt) SenterpartietMedlem
Anne Martine Brox-Antonsen (Ikke møtt) SenterpartietMedlem
ACOS Innsyn levert av ACOS AS