Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 1100001092
ArkivsakID: 21/1090
Dato: 20.04.2021
Tittel: Ledig stilling som fagarbeider/assistent ved Skjervøy ungdomsskole fra 1.8.2021
Saksbehandler: Tone Lorentzen Nilsen
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Generell sak
Gradering: Unntatt offentlighet
Hjemmel: Offl. § 25 første ledd

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS