Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 1100009301
DokumentID: 21/22189 - Endring av detaljregulering Mebostad B14 - planid 16270139 - 1. gangs behandling
ArkivsakID: 21/2750 - Revidering av reguleringsplan - Mebostad B14
Journaldato: 21.10.2021
Brevdato: 21.10.2021
Dokumentansvarlig: Kristina Stendal Karlsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS