Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 1100006485
DokumentID: 21/19373 - Regional plan for arealbruk i Trøndelag - Høringsuttalelse Ørland kommune
ArkivsakID: 21/4652 - Regional plan for arealbruk i Trøndelag 2021 - 2030
Journaldato: 07.09.2021
Brevdato: 07.09.2021
Dokumentansvarlig: Thomas Engen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS