Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 1100006470
DokumentID: 21/19358 - Forespørsel om salg av parseller av kommunal tomter 169/9 og 167/188
ArkivsakID: 21/4787 - Tidligere fergeoppstillingsplass Brekstad
Journaldato: 06.09.2021
Brevdato: 06.09.2021
Dokumentansvarlig: Arne Martin Solli
ACOS Innsyn levert av ACOS AS