Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 1100005314
ArkivsakID: 22/681
Dato: 09.02.2022
Tittel: Gnr 171 bnr 83 - Ryggaveien 233 - Utslipp av sanitært avløpsvann
Saksbehandler: Svein Erik Morseth
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Vei, vann, avløp
Avgjørelsestype: På vent

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS