Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 1000000976
ArkivsakID: 22/10566
Dato: 11.04.2022
Tittel: Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel KV 1113 gbnr. 28/3
Saksbehandler: Ronn Sandvand
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Vei, Vann og Avløp

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS