Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 1000000876
ArkivsakID: 22/10466
Dato: 04.04.2022
Tittel: Barnehage - opptak og endringer 2021/2022
Saksbehandler: Edel Gulbrandsen
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Generell sak
Gradering: Unntatt offentlighet
Hjemmel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS