Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 1000000741
ArkivsakID: 22/10331
Dato: 25.03.2022
Tittel: Gbnr 43/133 - Båtnesvegen 13B - Søknad om ferdigattest
Maren Kathrin Myrseth Severinsen
Saksbehandler: Ronn Sandvand
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Byggesak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS