Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 1000000691
ArkivsakID: 22/10281
Dato: 22.03.2022
Tittel: Gbnr 13/168 - Søknad om tillatelse til tiltak
Mariell Cathrin Solberg Patrick Andreassen
Saksbehandler: Ronn Sandvand
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Byggesak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS