Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 1100021727
DokumentID: 22/2538 - Behandling dispensasjon etter nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav b - Marit B. Eriksen
ArkivsakID: 22/56 - Motorferdsel i utmark fom år 2022
Journaldato: 28.03.2022
Brevdato: 28.03.2022
Dokumentansvarlig: Birger Olsen
Hjemmel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1, derfor viser ingen tekster  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS