Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 1100006315
DokumentID: 21/20259 - Reguleringsplan for Gurulia motorsportanlegg, gbnr. 133/36, planID 505416242016003 – 1. gangs behandling før høring og offentlig ettersyn
ArkivsakID: 21/7605 - Plansak - Reguleringsplan for Guruli motorsportanlegg, gbnr. 133/36
Journaldato: 20.08.2021
Brevdato: 19.08.2021
Dokumentansvarlig: Tone Wikstrøm
ACOS Innsyn levert av ACOS AS